Tradisjonelle lyskilder vil forsvinne fra markedet i 2023

De mest brukte tradisjonelle lyskildene fases ut og forsvinner i 2023. Dette gjelder også lysrør og kompaktlysrør. Da er det tid for å planlegge hvilke tiltak man bør gjøre.

Det anslås at det i Norge finnes opp mot 8 – 10 millioner armaturer som i dag benytter disse lyskildene. I vår brosjyre Energiøkonomisering finnes noen praktiske tips og råd for hva man kan og bør gjøre.

Nye LED løsninger bruker mindre energi, og har lavere servicekostnader. Det gjør at utskifting av eksisterende belysning vil kunne ha svært korte nedbetalingstider.

Last ned eller les brosjyren her.
Les mer her (link) om dette er av interesse

Enøkenergi

Energi og driftskalkulator

For de fleste vil utfasingen av lysrør gi et uventet, og kanskje uønsket behov for en investering ved oppgradering av belysningsanlegget. I de aller fleste tilfeller er det slik at ny teknikk ved LED armaturer vil gi et fremtidig lavere energiforbruk og et redusert behov for service som lysrørbytte.

Det finnes i dag en del kalkulasjonsprogrammer for å vise hva dagens effektbehov er og hva man kan forvente i fremtiden.
Vår modell EcoCalc for Excel gjør disse kalkulasjonene basert på standard verdier for de ulike eksisterende armaturtyper og lyskilder. Det er lagt inn kost for energibruk, lyskilde bytte og lyskildepriser. Dette for å vise det totale regnestykket. Her er det også mulighet for elektroentreprenør og andre til å legge inn armaturpris og montasjekost for å vise nedbetalingstid.

Prøv den gjerne – den kan lastes ned her. Ønsker du å beregne flere armaturer kan du laste ned vår kalkulator for dette her. Mange vil nok bli forbauset over hvor kort tid det tar å nedbetale investeringen i et nytt belysningsanlegg.

For standard kalkulasjoner så finnes en enklere modell for beregning her (link)

Om det er behov for hjelp og rettledning, kontakt oss gjerne på post@unilamp.no

For en enkel brukerveiledning for EcoCalc – se video her (link)

driftskalkulator

Utskifting av armaturer gir mange utfordringer.

I denne videoen berører vi en del av de problemstillinger som oppstår.

 

https://youtu.be/RlKdogYgYWw