zigbee brytere

Sett en Zigbee veggbryter i Touchlink modus

Her viser vi deg hvordan de ulike Zig-B veggbryterne settes i Touchlink modus slik at de kan pares opp mot en aktuator eller lignende. Husk maks 10 cm. mellom bryter og aktuator.

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe: 4510010

Press og hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser opp.(Gul). Når LED-indikatoren har begynt å lyse, trykk raskt 2 ganger på ”PÅ” knap-pen(Grønt). LED-indikatoren vil blinke raskt i 3 sek. for så å blinke 6 ganger for å indikere at parringen er fullført. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

Zig-B Zigbee veggbryter 2 grupper: 4510011

For bryter med 2 kanaler er fremgangsmåten en litt annen.
Velg ønsket gruppe som du vil benytte(Grønt). Klikk 1 gang.
Hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser(Gult). Slipp opp. Bekreft valg og avslutt Touchlink med ”PÅ” knappen i sone 2(Rød).
”På” knappen i sone 2 gjelder som bekreftelse for alle soner selv om den er plassert i sone 2. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

Zig-B Zigbee veggbryter 4 grupper: 4510012

For bryter med 4 kanaler er fremgangsmåten en litt annen.
Velg ønsket gruppe som du vil benytte(Grønt). Klikk 1 gang.
Hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser(Gult). Slipp opp. Bekreft valg og avslutt Touchlink med ”PÅ” knappen i sone 2(Rød).
”På” knappen i sone 2 gjelder som bekreftelse for alle soner selv om den er plassert i sone 2. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe CCT: 4510013

For bryter med CCT er fremgangsmåten en litt annen.
Hold inne PÅ knappen(Gul) inntil LED-indikatoren lyser opp.
Etter dette trykk så på knappen merket med sol(Grønn).
LED-indikatoren vil begynne å blinke raskt og tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe RGB: 4510014

For bryter med RGBW er fremgangsmåten en litt annen.
Hold inne PÅ knappen(Gul) inntil LED-indikatoren lyser opp.
Etter dette trykk så på knappen merket (Grønn).
LED-indikatoren vil begynne å blinke raskt og tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

Del dette

Rull til toppen