zigbee aktuator

Sett en Zigbee aktuator i Touchlink modus

Her viser vi deg hvordan du setter en dimme eller bryter aktuator i Touchlink modus slik at den er klar til å pares med en Zig-B veggbryter eller lignende. Husk maks 10 cm. mellom aktuator og bryter.

Gjør aktuatoren spenningsløs og koble til aktuator igjen for å aktivere Touchlink. Alternativt kan du sette aktuatoren i Touchlink modus ved å trykke 4 ganger på ”reset” merket gult.
Er aktuatoren allerede tilbakestilt så vil den settes i Touchlink modus automatisk ved tilkobling av spenning. Dette er den enkleste løsningen hvis den f. eks. skal legges til Philips Hue eller andre hub,er.
Husk! Avstand mellom aktuator og bryter må ikke overstige 10 cm.

Det er samme prosedyre for bryteraktuatoren.

Del dette

Rull til toppen