zigbee aktuator

Sett en Zigbee aktuator i Touchlink modus

Her viser vi deg hvordan du setter en dimme eller bryter aktuator i Touchlink modus slik at den er klar til å pares med en Zig-B veggbryter eller lignende. Husk maks 10 cm. mellom aktuator og bryter.

Gjør aktuatoren spenningsløs og koble til aktuator igjen for å aktivere Touchlink. Alternativt kan du sette aktuatoren i Touchlink modus ved å trykke 4 ganger på ”reset” merket gult.
Er aktuatoren allerede tilbakestilt så vil den settes i Touchlink modus automatisk ved tilkobling av spenning.
Husk! Avstand mellom aktuator og bryter må ikke overstige 10 cm.

Det er samme prosedyre for bryteraktuatoren.

Del dette

Rull til toppen