Belysning til skolebygg

Belysning-til-skolebygg
Belysning-til-skolebygg

Belysning til skolebygg

Et klasserom bør ha en kombinasjon av direkte lys mot arbeidsflaten og et indirekte lys mot tak og vegger.

Et klasserom bør ha en kombinasjon av direkte lys mot arbeidsflaten og et indirekte lys mot tak og vegger. Dette fordi det inndirekte lyset er med på å jevne ut kontrastene som oppstår mellom arbeidplassen/pulten og omgivelsene rundt. Inndirekte lys ut i rommet og opp i taket er bidrar også til bedre synskomfort, da overgangen fra overflaten på pulten og ut i rommet ikke blir for stor.

Det bør være en jevn og god grunnbelysning som dekker hele arealet og fyller rommet med et effektivt lys. Der hvor elevene sitter å leser og arbeider med oppgaver bør også være ekstra godt belyst. Lyset bør ha liten bledningseffekt og avgi lite forstyrrende skygger. Ekstra belysning foran i klasserommet oppe ved “tavleområdet” kan også være praktisk. Det kan være lettere å følge med når læreren underviser, dersom lyset et tilstrekkelig.