Koblingsmateriell

Viser alle 4 resultater

Til kablingssystemer er det laget en egen koblingsboks Linect kobling og med god plass for viderekobling. Våre forgreningsbokser er spesiallaget for å erstatte 12V systemer ved ombygging.