Sett en Zigbee veggbryter i Touchlink modus

zigbee-brytere-pq039lplevcd3te0iorcswvf5akq93rxvhfkgsfs7c (1)
zigbee-brytere-pq039lplevcd3te0iorcswvf5akq93rxvhfkgsfs7c (1)

Sett en Zigbee veggbryter i Touchlink modus

Her viser vi deg hvordan de ulike Zig-B veggbryterne settes i Touchlink modus slik at de kan pares opp mot en aktuator eller lignende. Husk maks 10 cm. mellom bryter og aktuator. Disse kan styre enheter som f. eks. er lagt inn i Philips Hue, men vil ikke være synlig i appen.

Zigbee-1-gruppe-ill-1 (1)

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe: 4510010

Press og hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser opp.(Gul). Når LED-indikatoren har begynt å lyse, trykk raskt 2 ganger på ”PÅ” knap-pen(Grønt). LED-indikatoren vil blinke raskt i 3 sek. for så å blinke 6 ganger for å indikere at parringen er fullført. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

zigbee-2-grupper

Zig-B Zigbee veggbryter 2 grupper: 4510011

For bryter med 2 kanaler er fremgangsmåten en litt annen.
Velg ønsket gruppe som du vil benytte(Grønt). Klikk 1 gang.
Hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser(Gult). Slipp opp. Bekreft valg og avslutt Touchlink med ”PÅ” knappen i sone 2(Rød).
”På” knappen i sone 2 gjelder som bekreftelse for alle soner selv om den er plassert i sone 2. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

zigbee-4-grupper

Zig-B Zigbee veggbryter 4 grupper: 4510012

For bryter med 4 kanaler er fremgangsmåten en litt annen.
Velg ønsket gruppe som du vil benytte(Grønt). Klikk 1 gang.
Hold inne ”AV/PÅ” samtidig inntil LED-indikatoren lyser(Gult). Slipp opp. Bekreft valg og avslutt Touchlink med ”PÅ” knappen i sone 2(Rød).
”På” knappen i sone 2 gjelder som bekreftelse for alle soner selv om den er plassert i sone 2. Tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

zigbee-cct-touchlink

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe CCT: 4510013

For bryter med CCT er fremgangsmåten en litt annen.
Hold inne PÅ knappen(Gul) inntil LED-indikatoren lyser opp.
Etter dette trykk så på knappen merket med sol(Grønn).
LED-indikatoren vil begynne å blinke raskt og tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.

zigbee-rgbw-touchlink

Zig-B Zigbee veggbryter 1 gruppe RGB: 4510014

For bryter med RGBW er fremgangsmåten en litt annen.
Hold inne PÅ knappen(Gul) inntil LED-indikatoren lyser opp.
Etter dette trykk så på knappen merket (Grønn).
LED-indikatoren vil begynne å blinke raskt og tilkoblet lyskilde vil kvittere med 3 blink.


Facebook


Twitter


Envelope