Belysning i kystnære områder

Belysning i kystnære områder
Belysning i kystnære områder

Kystområder kan være en stor utfordring for utendørs belysning, da sjøsprøyten og den salte luften kan påvirke ulike type metaller og lakk slik at damp og fukt lett vil komme inn i lampen og påvirke levetiden. Den rustne braketten f. eks. vil i lang tid ha risiko for å falle av og være farlig for folk som går forbi. I tillegg til risikoen for mennesker, vil en konstant investering i vedlikehold være en tung belastning for prosjekt leverandøren. Som leverandør tester vi våre gjeldene produkter i et saltvanns kammer over tid for sikre at gjeldene produkter skal tåle å stå sin levetid i kystnære områder.

Hvordan forhindre problemet med korrosjon på belysning ved kystnære områder

Det er en ISO-standard nummerert 12944 som er løsningen. ISO 12944 er en av de viktigste internasjonale standardene for beskyttelse av stål mot korrosjon med beskyttende malingssystemer. I denne ISO-standarden skal malingssystemer brukt i kyst- og offshoreområder med høy saltholdighet oppfylle korrosivitetskategori C5-M.

Hva menes med de ulike korrosjonsklassene?

C2 – Lav

Miljøer med lavt forurensningsnivå. Mest landlige områder. Bruksområder: Sportshaller, lager ol.

C3 – Middels

Urbane og industrielle miljøer. Moderat svoveldioksid forurensning. Kystområder med lav saltholdighet. Bruksområde:  Produksjonslokaler, vaskerier, bryggerier ol.

C4-M (Høy)

Industriområder med høy luftfuktighet og aggressive miljøer. Bruksområder: Svømmebasseng, kjemiske bedrifter, skipsverft ol.

C5-M

Kyst- og offshore områder med høy saltholdighet. Bruksområder: Bygg eller strukturer som ligger i områder med høyt saltinnhold eller andre aggressive forurensninger. Svømmehaller m.m.