Belysning til kontor

Belysning til kontor

Gode synsforhold krever mer enn bare tilstrekkelig lys.

Gode synsforhold krever mer enn bare tilstrekkelig lys. Det krever også at det er brukt riktig belysning for type oppgave, og at plasseringen av lyskilden er riktig. I dag er det mange kontorbygg som opererer med store kontorlandskaper. Det er viktig at det da tas hensyn til riktig belysning til alle uten at det blender den som sitter på andre siden. Den generelle belysningen i et kontorlandskap skal være på 200-300 lux, men på det definerte arbeidsområdet (ofte det hvor pc eller andre hjelpemidler står) skal det være 500 lux. Man må derfor passe på at det er en fin overgang mellom grunnbelysningen og arbeidslyset. I et kontorlandskap er det også også områder hvor oppslagstavler, post og arkiveringshyller samt kopi- og skrivemaskiner står. Dette må også vurderes slik at dette også blir lyssatt riktig.

Et møterom krever en fleksibel belysningsløsning slik at den kan tilpasses de ulike arbeidsoppgavene som vanligvis utføres i en møteromssituasjon. Dette kan være alt i fra vanlige møter, presentasjoner både med og uten lysbildefremvisning og videokonferanser. Møtebordet vil være det mest sentrale i rommet, og det bør derfor også være nok lys som treffer ned på bordet. Det er også viktig at tavle og/eller lerret området er belyst riktig, men en enkel mulighet for å kunne slå av/på eller dimme belysningen dersom det skal være presentasjoner eller lignende.