Legg til en Zig-B Zigbee 4-1 Veggdimmer

banner-4-1-dimmer-ptq66pha3e5bfe2hzu7q5dur42ryvo2r8p4l4h966g
banner-4-1-dimmer-ptq66pha3e5bfe2hzu7q5dur42ryvo2r8p4l4h966g

Legg til en Zig-B Zigbee 4-1 Veggdimmer

Her viser vi deg hvordan du kan legge til Zigbee 4-1 dimmeren til en smarthub, hvordan du kan touchlinke mot andre Zigbee enheter samt endring av moduser.

Legg til 4-1 dimmeren til en smarthub

4-1-bilde1

 • I din smarthub, velg legg til nytt lys eller enhet slik at smarthuben settes i søkemodus.
 • Trykk 5 ganger på dimmeknappen.

4-1-bilde2

 • Innen 2 sekunder etter at du har trykket på dimmeknappen, hold inne knappen i 3 sekunder.

4-1-bilde3

 • Etter 3 sekunder vil du se at det blinker rundt dimmeknappen i noen sekunder. Din smarthub skal nå kunne finne dimmeren. Når dimmeren og smarthuben er koblet sammen så vil lyset rundt knappen lyse konstant.

Touchlink 4-1 dimmer mot andre Zigbee enheter

4-1-bilde4

 • Sett den enheten du ønsker å kontrollere i parringsmodus.
 • Bring dimmeren inntil enheten som skal kontrolleres, maks 10 cm. avstand.
 • Trykk 3 ganger på dimmeknappen.

4-1-bilde2

 • Innen 2 sekunder etter at du har trykket 3 ganger på dimmeknappen, hold inne i 3 sekunder.

4-1-bilde3

 • Etter 3 sekunder vil du se at det blinker raskt i ca. 3 sekunder for så å blinke sakte for å indikere at parringen var vellykket.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

4-1-bilde1

 • Trykk på dimmeknappen 5 ganger.

4-1-bilde2

 • Innen 2 sekunder etter at du har trykket på dimmeknappen, hold inne knappen i 3 sekunder.

4-1-bilde3

 • Etter 3 sekunder vil det blinke i dimmeren. Alle parametere er slettet og dimmeren tilhører ikke et nettverk lenger. Etter tilbakestilling så vil dimmeren automatisk settes i parringsmodus.

Velg modus: Mono fargemodus

4-1-bilde2

 • Hold dimmeknappen inne i 3 sekunder.

1x-1

 • Trykke 1 gang på dimmeknappen.

4-1-bilde2

 • Trykk og hold inne dimmeknappen i 3 sekunder for å sette dimmeren i Mono fargemodus.

Velg modus: Tunable White(CCT)

4-1-bilde2

 • Hold inne dimmeknappen i 3 sekunder.

2x-1

 • Trykk 2 ganger på dimmeknappen.

4-1-bilde2

 • Trykk og hold inne dimmeknappen i 3 sekunder for å sette dimmeren i CCT modu


Facebook


Twitter


Youtube