Zig-B Zigbee RGBW fjernkontroll banner

Ta i bruk Zig-B Zigbee RGBW fjernkontroll

Her viser vi deg hvordan du linker Zig-B Zigbee RGBW fjernkontroll mot en annen Zigbee enhet samt tilbake stilling til fabrikkinnstillinger…

Touchlink mot en annen Zigbee enhet
  1. Bring fjernkontrollen inntil enheten du skal styre. Maks 10 cm. avstand.
  2. Trykk 1 gang på knapp 1 for benytte gruppe 1 eller knapp 2 for å benytte gruppe 2 osv…

3. Trykk og hold inne Power knappen inntil LED-indikatoren begynner å lyse konstant.

4. Når LED-indikatoren lyser konstant, trykk 1 gang på S2 knappen. Fjernkontrollen vil begynne å blinke raskt for så å blinke sakte i ca. 6 ganger. Armaturer som er tilkoblet vil kvittere med 2 blink.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
zigbee-rgbw-fjernkontroll-2
  1. Trykk og hold inne power knappen inntil LED-indikatoren lyser konstant.
zigbee-rgbw-fjernkontroll-2

2. Når LED-indikatoren lyser konstant, trykk raskt 5 ganger på power knappen. LED-indikatoren vil blinke 3 ganger for å bekrefte at tilbakestillingen er vellykket.

Del dette

Rull til toppen