banner 4-1 dimmer

Legg til en Zig-B Zigbee 4-1 Veggdimmer

Her viser vi deg hvordan du kan legge til Zigbee 4-1 dimmeren til en smarthub, hvordan du kan touchlinke mot andre Zigbee enheter samt endring av moduser.

Legg til 4-1 dimmeren til en smarthub
  1. I din smarthub, velg legg til nytt lys eller enhet slik at smarthuben settes i søkemodus.
  2. Trykk 5 ganger på dimmeknappen.

3. Innen 2 sekunder etter at du har trykket på dimmeknappen, hold inne knappen i 3 sekunder.

4. Etter 3 sekunder vil du se at det blinker rundt dimmeknappen i noen sekunder. Din smarthub skal nå kunne finne dimmeren. Når dimmeren og smarthuben er koblet sammen så vil lyset rundt knappen lyse konstant.

Touchlink 4-1 dimmer mot andre Zigbee enheter
  1. Sett den enheten du ønsker å kontrollere i parringsmodus.
  2. Bring dimmeren inntil enheten som skal kontrolleres, maks 10 cm. avstand.
  3. Trykk 3 ganger på dimmeknappen.

4. Innen 2 sekunder etter at du har trykket 3 ganger på dimmeknappen, hold inne i 3 sekunder.

5. Etter 3 sekunder vil du se at det blinker raskt i ca. 3 sekunder for så å blinke sakte for å indikere at parringen var vellykket.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
  1. Trykk på dimmeknappen 5 ganger.

2. Innen 2 sekunder etter at du har trykket på dimmeknappen, hold inne knappen i 3 sekunder.

4. Etter 3 sekunder vil det blinke i dimmeren. Alle parametere er slettet og dimmeren tilhører ikke et nettverk lenger. Etter tilbakestilling så vil dimmeren automatisk settes i parringsmodus.

Velg modus: Mono fargemodus
  1. Hold dimmeknappen inne i 3 sekunder.

2. Trykke 1 gang på dimmeknappen.

3. Trykk og hold inne dimmeknappen i 3 sekunder for å sette dimmeren i Mono fargemodus.

Velg modus: Tunable White(CCT)
  1. Hold inne dimmeknappen i 3 sekunder.

2. Trykk 2 ganger på dimmeknappen.

3. Trykk og hold inne dimmeknappen i 3 sekunder for å sette dimmeren i CCT modus.

Del dette

Rull til toppen