W – Watt – Effekt

W – Watt – Effekt

Watt angir effekt, og henger sammen med strømforbruket ditt. Jo flere watt, desto mer energi trekker lampen når den er tent.