Klasse 1 (I)

Klasse 1 (I)

Dette symbolet betyr at lampen er av klasse 1(I) og må jordes.